6 mars 2019

Widemars arv

Året är 1942 och världen är mitt uppe i sitt största krig någonsin. Ett krig som får det planerade världsmästerskapet i fotboll att ställas in, en idag historisk lucka i Fifas resultattavla. Samma år föds Stephen Hawkins, den svenske löparen Gunder Hägg slår tio världsrekord och Ingrid Gärde Widemar beställer en stol hon sent ska glömma.

Ingrid

Den 24 mars 1912 föds Ingrid Gärde i Jönköping i Småland, men kommer redan under unga år att få smak på huvudstaden på grund av sin fars åtaganden som justitieråd och justitieminister i Sverige under 20- och 30-talet. Det blir i Stockholm som hon själv genomför sin juristutbildning och engagerar sig både politiskt och akademiskt.

År 1936 tar Ingrid sin juristexamen från Stockholms högskola och påbörjar direkt en notarietjänstgöring på Stockholms Rådhusrätt. Efter den hinner hon med flera uppdrag innan hon börjar som fiskal vid Svea Hovrätt år 1940. Det är till denna tjänst hon känner behovet av en passande stol och kontaktar Carl Malmsten för att förverkliga sina planer.

Ingrid Gärde-Widemar ur serien ”Kända Svenskar”, 1971, Moderna Museet. Porträtterad av Benno Movin-Hermes. Fotorepro. Albin Dahlström

Ingrid fortsätter sin karriär rakt uppåt inom både politiken och juridiken och blir år 1968 den första kvinnan att bli invald i Högsta Domstolen. Hon driver kraftfullt frågor som till exempel att avskaffa sambeskattningen, att kvinnor ska ha rätt att behålla sitt efternamn vid giftermål och inte minst genomför hon en undersökning om varför kvinnor har svårt att få statlig anställning. En undersökning som hyllades i medier, resulterade i boken Hatt och huva och i lag- och föreskriftsändringar. När Ingrid i januari år 2009 avlider lämnar hon efter sig många lagar som då de klubbades igenom hyllades och som i dag har blivit självklarheter för många svenskar. Hon lämnar också efter sig minnet av en person som vågade gå sin egen väg i livet och ett stort kulturellt kapital, i vilken man finner en karmstol.

Archive Collection

År 2016 såg den nya styrelsen i Carl Malmsten AB ett behov av att bredda kollektionen och aktualisera varumärket. Formgivarna Anna Kraitz och Lars Bülow utsågs till ledare för projektet och fram växte Archive Collection, i vilken karmstolen Widemar ingår. Stolen har tagits fram på Stolab i en process där originalritning och fysisk stol analyserats och vägts samman till en helhet, allt utifrån Carl Malmstens originalskisser.
Julia

Ansvarig för tolkningen av Malmstens ritningar och stol är Julia Greek. Julia är möbelsnickaren som för sitt gesällprov vid Malmstens här om året fick högsta betyg, 5,0, och stort silver. Ett betyg och en ära som tilldelas ytterst få.

Julia Greek hos Stolab. Foto: Jesper Molin.

– Det är en komplex och avancerad möbel med många hantverksdetaljer. Jag har tolkat den handritade ritningen från 1942 och lagt in den i datorn som 3D-modell. Sedan har vi jämfört med en gammal Widemar-stol som vi lånat från Siv och Carl Malmstens stiftelse, säger Julia.

Den första prototypen blev klar i oktober och detaljstuderades därefter av stiftelsens anlitade expert, Martin Altwegg, som är möbelsnickare och universitetslektor på Malmstens. Efter justeringar har Julia varit med och tagit fram ett antal stolar i en första serie. Ett arbete där både datorstyrda CNC-maskiner och handhyvlar kommer till användning.

Widemarstolen. Foto: Jesper Molin.

– Att få toppstycket och armledaren att löpa i en enda form, en vacker linje som ramar in stolen har varit en utmaning, tillägger Julia. Det handlar om subtila detaljer, men så viktiga de är för helheten! Det är fantastiskt roligt att få vara med i ett projekt som detta där vi utgått från en så gammal ritning, tolkat och produktionsanpassat fram till prototyp och färdig produkt. Jag är nöjd och stolt när jag nu ser det färdiga resultatet. Det är verkligen roligt att Widemar och Stolab fått så mycket uppmärksamhet.

Arv

Att Stolab nu tillverkar och levererar ännu en vacker stol till sina kunder är ju härligt, men behållningen i denna historia är bättre än så. Ingrid Gärde Widemar har i sitt liv påverkat det svenska samhället grundligt och är i mångas ögon en hjälte. Att stolen som hon en gång beställde nu blir aktuell igen gör hennes gärning för svensk humanism känd för en helt ny målgrupp. En målgrupp som antagligen annars inte skulle ha läst om henne i historieböckerna eller förkovrat sig i lagbokens paragrafers uppkomst. Nu kommer denna stol leva upp igen och kanske vara med om att skapa nya historier för mänsklighetens bästa.

Text: Amanda Ostwald. Från inredningsarkitektur.se.