Stipendier

Stiftelsen delar årligen ut stipendier för att stimulera utvecklingen av ett levande svenskt hantverk. Genom att köpa möbler bidrar du till stipendierna och tillsammans med de kreativa unga talangerna för du utvecklingen av ett levande svenskt hantverk mot framtiden.
Sista ansökningsdag för hantverksstipendierna är 15 oktober varje år!

Berättigade att söka är svenska (med svenska avser vi i detta fall i Sverige bosatta) personer under 40 år som genomgått eller genomgår utbildning i någon av de skolor som grundats av Carl Malmsten eller har likvärdig utbildning. Stipendiesummorna varierar och är beroende av tillgängliga medel. Royaltyn från licenstagarna finansierar Stiftelsens stipendier.

Hantverksstipendier

Belopp: Mellan 5 000 och 25 000 SEK. Stiftelsen kan i enstaka fall även dela ut högre belopp till sökande som av styrelsen anses särskilt meriterad.  Besked om beviljat stipendium meddelas senast två veckor före stipendieutdelningen, som oftast sker på Carl Malmstens födelsedag den 7 december.

Formell ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast 15 oktober varje år.
Besked om beviljat stipendium meddelas under efterföljande november.

Resestipendier

Berättigade att söka är studerande vid skolor enligt ovan som avser att vidareutbilda sig genom att besöka relevanta studiemål inom Sverige eller inom Norden. Resestipendium kan sökas av enskild person eller av företrädare för grupp med planerat, samordnat gruppreseprogram.

Belopp: Vid gruppresa varierar beloppet med hänsyn till färdmål och anknytningen till utbildningen.

Person som reser individuellt kan få högst 25 000 SEK.

Formell ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast 1 mars varje år.
Besked om beviljat stipendium meddelas under efterföljande april.

Kontaktpersoner:

  • Nicola Nerström, 072-202 69 16
  • Urban Willows, 072-222 70 77