Malmstens värld

Möbelskapare, inredningsarkitekt, pedagog och grundare av en rad hantverksskolor. Carl Malmsten var en av 1900-talets stora kulturpersonligheter och en betydande person i svensk inrednings- och designhistoria.

Hans offentliga inredningar till Ulriksdals slott, Stadshuset, Konserthuset och Högsta Domstolen är bara några exempel på ett betydande kulturarv. Carl Malmstens många möbler var även en del av det svenska folkhemmets uppbyggande. 

Därtill var han en pedagog och igångsättare av rang. Malmstens på Lidingö, som idag är en del av Linköpings universitet, Capellagården på Öland samt Nyckelviksskolan på Lidingö är alla sprungna ur Carl Malmstens vilja att visa hur praktik och teori naturligt stödjer varandra.

Två stiftelser – Siv och Carl Malmstens Minne samt Carl Malmstens hantverksstiftelse – bidrar också till att hålla arvet levande. Det är Carl Malmsten AB som äger rättigheterna att tillverka formgivarens möbler och se till att de olika licenstagarna håller hög kvalitet i tillverkningen.

Capellagårdens matsal

Carl Malmsten grundade under sin långa aktiva tid ett antal olika stiftelser som blev huvudmän för hans kursverksamhet och skolor. Några av stiftelserna är än idag aktiva, Stiftelsen Capellagården och Stiftelsen Carl Malmstens Verkstadsskola, numera Carl Malmstens Hantverksstiftelse. Stiftelsen Capellagården är arvtagare till Stiftelsen Nyckelviksskolan som grundades för att förverkliga det aldrig genomförda skolprojektet vid Stora Nyckelviken i Nacka. Capellagården är sedan 1960 huvudman för en mångsidig och konstnärligt meriterande utbildning på Öland.

Vid millenieskiftet blev Linköpings Universitet huvudman för Carl Malmstens internationellt kända hantverksutbildning i Stockholm, en utbildning för formgivare och hantverkare inom möbelsnickeri, möbeltapetsering, möbelrenovering och gitarrbyggeri. De två sistnämnda är idag nedlagda. Styrelsen för stiftelsen som tidigare var huvudman för utbildningen i Stockholm antog år 2000 ändrade stadgar och verksamhet och i samband därmed ändrades namnet till Carl Malmstens Hantverksstiftelse. Den numera akademiska utbildningen bedrivs på Lidingö under namnet Malmstens, Linköpings Universitet.