Stiftelsen

Stiftelsen Siv & Carl Malmstens Minne äger de immateriella rättigheterna efter Carl Malmsten. Stiftelsens ändamål är att främja Carl Malmstens pedagogiska vision om det stora värdet av hantverk i förening med konstnärlig känsla för att samöva människans alla sinnen och att leva och verka i harmoni med naturen.

Det är stiftelsen Siv & Carl Malmstens Minne som ansvarar för hemsidan carlmalmstenstiftelsen.se och som förvaltar varumärket Carl Malmsten. Här nedan kan du läsa om vår mission och vilka riktlinjer som gäller kring presentation av möbler, textilier, tapeter och olika dokument.

Bakgrunden till stiftelsen framgår ur makarna Siv och Carl Malmstens inbördes testamente. Där tydliggörs viljan att sonen Torgils skulle ärva aktiemajoriteten och sörja för fortsatt drift av ”Malmstensbolaget” (Carl Malmsten AB). Siv överlevde sin man femton år och avled 1987. Torgils Malmsten tog då initiativ, dels att samla alla övriga aktier genom köp eller som gåva från släktingar, och dels att avskilja hela bolaget som egendom för vår stiftelse. Bolaget hade under Carls levnad varit centrum för all hans pedagogiska, kulturella och kommersiella verksamhet. De rättigheter som hade genererats i bolaget, mest i form av ritningar och förlagor, utgör därför grunden för stiftelsens licensverksamhet. Affärsrörelsen i butiken på Humlegårdsgatan  i Stockholm, utom de immateriella rättigheterna, såldes av stiftelsen 1999.  Malmstenbutiken AB är numera återförsäljare av bl.a. Carl Malmstens formgivning.

Stiftelsen Siv & Carl Malmstens Minne:

  • – Utser stipendiater och delar ut stipendier
  • – Sköter kontakter utåt mot allmänheten och myndigheterna
  • – Utövar ägarrollen i förvaltningsbolaget Carl Malmsten AB
  • – Verkar i övrigt för Stiftelsens syften

Vision

Carl Malmsten är en av Sveriges främsta möbel- och inredningsskapare under 1900-talet. Att lyfta fram det unika i hans gärning är utgångspunkten för vårt arbete. Vi ska framhålla hållbarheten – såväl den fysiska som den immateriella – i möbler och inredning, och samtidigt uppmärksamma det som har bäring i vår tid, det aktuella och det framåtblickande.

Den enastående formgivningen, den omfattande pedagogiska verksamheten och den betydande kulturella gärningen är en integrerad del av detta budskap.

Att göra hans verk känt i Sverige och internationellt är vår ambition: Carl Malmstens möbler ska vara förstavalet för en kund som söker hantverk av absolut högsta klass.

Kärnvärden

Excellens – Carl Malmstens verk har en mycket hög klass avseende formgivning. Det gäller hans tidiga exklusiva inredningar lika väl som senare möbler för vardagsbruk. Vi vill benämna denna mångfacetterade kvalitet för excellens. Även dagens möbelproduktion och enstyckstillverkning måste hålla motsvarande höga nivå för att verken ska komma till sin rätt.

Hållbarhet – är ett lika mångsidigt som viktigt begrepp för Carl Malmstens möbler. Hållbarhet står för en tidlös form som tål ögats slitage, för handens och kroppens upplevelse i kontakt med materialet (”alla kanter brytas grundligt”), för teknisk styrka och tålighet (hög utförandekvalitet), för funktion (möblerna ska vara bekväma och praktiska att använda) och för ett miljömässigt hållbart utförande (som innefattar hela produktionskedjan från material till tillverkning och transport).

Arv och historia – vi uppskattar och respekterar vårt unika arv och Carl Malmstens möbelgärning såväl som hans pedagogiska och filantropiska bidrag till svensk kulturhistoria. Vi är en del av denna berättelse och ska förvalta den väl. Vi uppträder med integritet och ärlighet i alla delar av vårt arbete. De möbler vi låter producera genom ett antal licenstagare och de beslut vi tar inom Carl Malmsten AB genomsyras av hantverk, stolthet och värdighet.

Aktualitet – vi ska vara en betydelsefull aktör på den svenska och internationella designscenen. Vi ska stärka, utveckla och förnya oss inom detta område. På så sätt blir vi inte bara en passiv förmedlare av Carl Malmstens möbler, utan också relevant för samtiden genom att agera på våra kunders behov och anpassa till dagens miljöer.

Mission

  • Att ta tillvara den skatt av möbelritningar som finns genom att låta våra olika samarbetspartners upptäcka, utveckla och producera möbler av den excellenta klass som förknippas med Carl Malmsten. Liksom att bjuda in formgivare och möbelsnickare att inspireras av de förlagor och arbetsritningar som finns bevarade. Här har Carl Malmstens arkiv en ovärderlig roll.
  • Att lyfta fram, förklara, diskutera och presentera Carl Malmstens möbelformgivning, inredningskonst och övriga gärning, så väl i ett historiskt perspektiv som med konkret koppling till idag, i studentarbeten och annan samtida formgivning.
  • Detta arbetar vi för genom flera kanaler:

Genom utställningar och med bidrag i böcker, inspiration till tidskrifter och sociala medier.
Genom aktiv kontakt med arkitektkontor, presentationer på möbelmässor, vid konferenser och seminarier, samt i andra relevanta sammanhang.

  • Sist men inte minst: Att göra verksamheten så ekonomiskt lönsam att en fortsatt stipendieutdelning kan ske enligt urkunden för Stiftelsen Siv & Carl Malmstens Minne.

Stipendier

Stiftelsen delar ut stipendier till svenska (med svenska avser vi i detta fall i Sverige bosatta) personer under 40 år, som är eller har varit, elever vid någon av Carl Malmstens skolor eller liknande utbildning. Och som i handling (arbetsprover, förslag till vidareutveckling nationellt eller utomlands) visar särskild fallenhet för att föra Carl Malmstens vision vidare. Läs mer om stipendier och ansökningar

Stiftelsen grundar sin ekonomi på avkastningen från licensiering av sina rättigheter. Stiftelsens helägda dotterbolag Carl Malmsten AB sköter den administrativa och finansiella förvaltningen samt ingår avtal med licenstagare som har egen tillverkning och marknadsföring av möbler och textilier.

Styrelse 2024

 

Nicola Nerström, styrelseordf.
Hanna Berndalen, sekr.
Annika Malmsten
Peter Malmsten
Olle Dahlkild
Mats Norberg
Annika Söderqvist
Urban Willows

Carl Malmsten AB

Stiftelsens ekonomi administreras av ett aktiebolag som ägs av stiftelsen till 100%

Bolagets styrelse 2024

Olle Dahlkild, ordförande
Nicola Nerström
Urban Willows
Martin Johansson
Linda Zetterman