Integritetspolicy

VILKA VI ÄR

Vår webbplatsadress är: https://carlmalmstenstiftelsen.se.

VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH VARFÖR VI SAMLAR IN DEM

STIPENDIEANSÖKNINGAR

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som som lämnas i samband med ansökan om stipendium. Personuppgifterna som samlas in är uppgifter om namn, födelsedatum, e-postadress, telefon och adressuppgifter. Uppgifterna används för att kunna administrera ansökan och meddela beslut som rör ansökan.

INBÄDDAT INNEHÅLL FRÅN ANDRA WEBBPLATSER

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

VILKA VI DELAR DINA DATA MED

Vi delar eller säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål eller dylikt, men vi kan dela med oss av information till andra företag och organisationer som behandlar informationen enligt våra instruktioner. När dina personuppgifter delas med dessa organisationer sker det endast på ett sådant sätt som är förenligt med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen, såsom för att kunna hantera stipendieansökningar.

HUR LÄNGE VI BEHÅLLER ERA UPPGIFTER

Vi behåller inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla någon av de ovan beskrivna tjänsterna, därefter ska personuppgifterna raderas. Undantag är om vi är skyldigt att behålla personuppgifterna längre för att uppfylla lagkrav.

VILKA RÄTTIGHETER DU HAR ÖVER DINA DATA

Du har rätt att efter ansökan erhålla information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du har också rätt få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga eller ofullständiga. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.