16 februari 2022

Capella byggnadsvård

– Det är tufft att starta en ny utbildning, men det har varit väldigt roligt och vi har definitivt hittat rätt. Femtio sökande till tolv platser talar också sitt tydliga språk.

Capellagårdens rektor Bodil Anjar summerar nöjt när den första terminen i den nya utbildningen i byggnadsvård går mot sitt slut. Den är ett samarbete mellan Ölands folkhögskola, Himmelsberga/Ölands museum och Capellagården.

Den ettåriga utbildningen har sin grund i Carl Malmstens pedagogik om ”lärande genom görande”. På schemat står kurser i arkitektur- och bebyggelsehistoria liksom timmerkonstruktioner, takläggning, murning och målning. Allt varvat med riktiga projekt. Under hösten har man bland annat lagt torvtak, lagat en timmervägg, restaurerat fönster och en rutten gavel.

Torven tas upp.

Nytt torvtak läggs.

–  Just nu är man inne i ett av 1800-talshusen här på Capella och spänner nya papptak, tapetserar och målar med äggoljetempera och linoljefärg.

Och i Sörgården, ett av de äldre husen på Capella som i början av 1960-talet inreddes som elevhem av Carl Malmstens son Vidar Malmsten, ska man återskapa hans inredning i ett av rummen.

Sörgården. Foto: Finn Eskelin Milton, Anna-Josefin Segerström

Mellangården. Foto: Andreas Kihlberg, Gunnar Dahlström

Redan 1964 var Carl Malmsten inne på att starta en byggnadsvårdsutbildning på Capella. Skolan var då bara ett par år gammal och tillsammans med elever renoverade man steg för steg de olika byggnaderna på gården. Men Malmsten och hans medarbetare förfasade sig också över hur många hus som förstördes och förfulades runt om på ön.

Vid den här tiden revs gamla sjöbodar, vasstak ersattes med korrugerad plåt och eternit spikades upp på träfasader.

Carl Malmsten såg vikten av att skydda och vårda kulturbyggnader och man skapade två byggarlag med sex elever i varje lag som under fem sommarveckor arbetade med olika renoveringsprojekt på Öland.

–  Det blev ingen fortsättning, ingen utbildning, men deras engagemang tar vi idag fasta på, säger Bodil Anjar.

Formellt är dagens byggvårdande elever inskrivna på Ölands folkhögskola som finansierar utbildningen, men den är förlagd till Capella och Himmelsberga med Victoria Brännström som ansvarig lärare.

I vår ska den första omgångens elever ut på praktik hos olika byggnadsvårdare och kan då välja inriktning inför sitt fortsatta yrkesliv.

–  Det finns ett stort, stort behov av byggnadsvårdare. Idag tänker folk mer på att bevara och restaurera, och det är ett generationsskifte på gång. Så för vår utbildning blir det absolut en fortsättning!

Text: Dan Gordan

Läs mer på capellagarden.se