17 mars 2022

Capella barnverksamhet

Att ”ställa hand och ande i skapande samverkan”, är det överordnade ändamålet med Capellagården. Det skriver Carl Malmsten i den så kallade stiftelseurkunden när han i slutet av 1950-talet startar sin nya skola på södra Öland. Här skulle man låta arbetet ”bäras av förtrolig samverkan mellan mästare och lärlingar … och förena beprövade värden med tidens krav på uttrycksfull äkthet.”

Just i slöjden såg han hur barnet kunde utveckla sina sinnen och få utlopp för kreativitet. Därför var steget inte långt när man i våra dagar började bjuda in skolbarn på Öland till en dag på Capella.

– Vår nya satsning på barn- och ungdomsverksamhet ligger helt i linje med Carl Malmstens intentioner, konstaterar Bodil Anjar.

Under hösten har 200 barn från årskurs 5 deltagit och initiativet har tagits väl emot av skolorna. Barnen får under sin dag höra om världsarvet södra Ölands odlingslandskap, de lär sig om de gamla gårdarna och byarnas uppbyggnad, och när de med guide vandrat fram längs Vickleby bygata väntar gården som Carl Malmsten köpte in och gav namnet Capella.

– Här får de pröva på att arbeta med lera och tälja i trä, och känna av det där fantastiska samspelet mellan handen och hjärnan.

Barnhänder som drejar lera.

Barn kan bland annat prova på att dreja och arbeta i lera.

Till sommaren planerar man också en tvådagarskurs för förälder och barn att tillsammans pröva på arbete med lera och trä. Än så länge får dock verksamheten hålla till utomhus eller vid dåligt väder i växthuset och utställningshallen. Men siktet är inställt på en helt ny byggnad, ett hus som ska uppföras i skolans södra område, ritat av arkitekt Olle Dahlkild och finansierat av en anonym bidragsgivare.

– De första planerna var ett utrymme som mest var ett väderskydd utan väggar, berättar Olle Dahlkild. Men Ladan, som den kallas, har under tiden växt till en riktig byggnad som även ska passa andra verksamheter, olika kurser för textilfärgning, odling med flera.

Konceptskiss av den nya byggnaden.

Som namnet antyder är det den traditionella ladan som inspirerat, men istället för kalksten blir den uppförd i trä med obehandlad panel, ett enkelt papptak och eventuellt med solpaneler. Inomhus blir det öppet i nock och takfönster för norrljuset att hitta in.

– Det blir enkla material, men fin kvalitet och utfört med omsorg, sammanfattar Olle Dahlkild sina och skolans ambitioner.

En öppen port och pardörrar ut mot gatan anknyter till den öländska byggnadstraditionen medan skjutdörrar mot en gräsmatta på andra sidan ger en nära koppling mellan inne och ute. Här ska barnen sitta och tälja när vädret tillåter.

Planen är att komma igång med bygget under 2022 och att verksamheterna kan flytta in i det nya huset året därpå.

 

Text: Dan Gordan