7 december 2018

Julia ♥ Widemar

– Vi har tolkat och jämkat för att detaljerna ska kännas konsekventa och rätt för ögat, berättar Julia Greek.
Hon är möbelsnickaren som för sitt gesällprov vid Malmstens här om året fick högsta betyg, 5,0, och stort silver. Ett betyg och en ära som tilldelas ytterst få. Den gången tillverkade hon ett lyxigt drinkbord i alm, idag står Julia i snickeriet hos Stolab i Smålandsstenar där hon i ett ambitiöst projekt under hösten och vintern arbetat med att återskapa Carl Malmstens karmstol Widemar.
– Det är en komplex och avancerad möbel med många hantverksdetaljer. Jag har tolkat den handritade ritningen från 1942 och lagt in i datorn som 3D-modell. Sedan har vi jämfört med en gammal Widemar-stol som vi lånat från Siv och Carl Malmstens stiftelse.

Den första prototypen blev klar i oktober och detaljstuderades därefter av stiftelsens anlitade expert, Martin Altwegg, som är möbelsnickare och universitetslektor på Malmstens. Efter justeringar har Julia tillverkat 15 stolar i en första serie. Ett arbete där både datorstyrda CNC-maskiner och handhyvlar kommer till användning.
– Att få knekten och armledaren att löpa i en enda form, en vacker linje som ramar in stolen har varit en utmaning. Det handlar om subtila detaljer, men oj så viktiga de är för helheten!

För Stolabs vd Martin Johansson är Julia Greek en tillgång han hoppas kunna behålla. Hennes extraordinära kunskaper efter gesällresor och praktik på snickerier i England och Danmark vill han ska smitta av sig på de övriga, också skickliga möbelsnickarna i fabriken.

Sitt namn – Widemar – har stolen efter juristen och politikern Ingrid Gärde Widemar (1912-2009), som beställde möbeln av Carl Malmsten. Modellen fanns även som stol utan karmar samt soffa, ritad några år senare. Ingrid Gärde Widemar blev 1968 justitieråd och därmed den första kvinnliga domaren i Högsta domstolen. Som politiker för folkpartiet satt hon 19 år i riksdagen där hon var starkt engagerad i jämställdhetsfrågor. Bland annat skapade hon uppmärksamhet kring hindren för kvinnor att få offentlig anställning, och hon arbetade också för särbeskattning och för gifta kvinnors rätt att behålla sitt efternamn.