Konstnärspar med bred palett

–Båda var så professionella och samtidigt lekfulla i sitt konstnärskap, säger Linda Zetterman som tillsammans med Johan Ekelund producerat utställningen Konstnärspar med bred palett som visas på Capellagården från midsommar till 13 augusti, öppet alla dagar 10–17.

Linda Zetterman är formgivare och textillärare på Capellagården där också Liselotte undervisade under många år. Det svåraste, säger hon, var att göra rättvisa åt Liselottes konstnärliga gärning som sträckte sig över så många decennier.

–Jag träffade henne flera gånger, hon var en så fin person.

Utställningsvy från Capellagården på Öland.

Utställningsvy från Capellagården på Öland.

Det unga paret, Liselotte och Vidar, bildade familj, fick fyra barn och i hemmet i Bergshamra hade de ett ständigt pågående samtal om inredning, färg och form. När barnen kommit i säng ritade och skissade de på uppdrag som Vidar hade med hem från kontoret, Carl Malmstens arkitektkontor, eller som de fått tillsammans. 

Vid sidan om en rad inredningar – för Djursholms slott, Solbergahemmet i Järna, Ulriksdals Wärdshus, Sundbybergs kyrka, studentboendet Sörgården på Capellagården – utförda på egen hand eller tillsammans med fadern, ritade Vidar möbler, alltid med ”mycket mänsklig och stillsam charm i formspråk och funktion”, som kritikern och formgivaren Lena Larsson skrev i en minnestext. Några finns fortfarande i produktion, som den stapelbara stolen Kaj.

Såväl textil som arbeten i träs visas.

Såväl textil som arbeten i trä visas.

Liselotte var utbildad inredningsarkitekt men det blev främst inom det textila som hennes konstnärskap utvecklades. Under många år arbetade hon med att formge möbeltyger, gardiner, mattor samt att färgsätta och konstnärligt måla möbler till Carl Malmsten AB. Det var hon som tog fram de flesta möbeltyger som många fortfarande idag associerar med de typiska Malmstensmöblerna. Och i de flesta av Vidars inredningar användes Liselottes tyger och gardiner.

Till Kyrkans Hus i Solna skapade hon långt senare en altartavla till kapellet. På det nybyggda långvårdssjukhuset Solberga i Älvsjö målade hon fram sagoaktiga landskap på de annars vita sjukhuskorridorernas väggar.

Nu i sommar har så det kreativa paret med utställningen förenats igen. Dottern Annika Malmsten såg i sitt invigningstal framför sig hur hennes föräldrar blickade ner från ett litet moln och log och skrattade, inte minst för att de nu möttes på en plats som betytt så mycket för dem, Capellagården i den vackra byn Vickleby.

–För mig är det viktigt att mamma och pappas ständiga görande, deras aldrig sinande kreativitet, kan inspirera besökare till eget görande!

Text: Dan Gordan