Ansökningsformulär Resestipendium, gruppresa

Formell ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast 1 mars varje år.
Besked om beviljat stipendium meddelas under efterföljande april.

Nästa ansökan till hantverksstipendiet öppnar i slutet av januari 2024.