Ansökningsformulär Resestipendium, gruppresa

Formell ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast 1 mars varje år.
Besked om beviljat stipendium meddelas under efterföljande april.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Sökande

Födelsedatum

Ansvarig ledare - Adressuppgifter

Kontaktuppgifter

E-post

Lista på samtliga medresenärer

Förnamn, efternamn, födelsedatum (ÅÅMMDD)

Tidigare stipendier

Har du fått stipendium tidigare från denna stiftelse?
Har du fått stipendium från annan organisation?

Belopp

Bilaga

Klicka eller dra en fil till det här området för att ladda upp.
Min historia inklusive beskrivning av vad ett eventuellt stipendium ska användas till, samt meriter/arbetsprov. Max ett .pdf dokument om 2 A4 sidor. Filformat: PDF. Maximal filstorlek: 50MB

Avslag motiveras inte av stiftelsen. För sent inkomna eller ofullständiga ansökningar behandlas ej. Stiftelsen förbehåller sig rätten att använda insänt material för publicering på hemsidan eller vid andra tillfällen. På nästa sida ska du få en bekräftelse på att formuläret är inskickat.