Ansökningsformulär, Hantverksstipendium

Formell ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast 15 oktober varje år.
Besked om beviljat stipendium meddelas under efterföljande november.

Ansökningsperioden 2023 är stängd. Nästa ansökan till hantverksstipendiet öppnar i slutet av augusti 2024.