Ansökningsformulär Resestipendium, gruppresa

Ansvarig ledare

Format: ÅÅMMDD

Lägg till resenärer genom att klicka på knappen "Lägg till resenär"

1

Resans mål och ändamål, anknytning till utbildningen och färdplan. Tillåtet filformat: pdf. Max filstorlek: 50MB.

Filnamn:

Filstorlek:

Avslag motiveras inte av stiftelsen. För sent inkomna eller ofullständiga ansökningar behandlas ej. Stiftelsen förbehåller sig rätten att använda insänt material för publicering på hemsidan eller vid andra tillfällen.
På nästa sida ska du få en bekräftelse på att formuläret är inskickat.